Om Rättviseskönt

Vackra kläder i alpackaull som styrker de utsatta

Väv- och stickstugan Tejidos Turmanyé startade 2008 i samband att vi vid matutdelning kom i kontakt med marginaliserade mödrar till de barn som fick mat. Vi såg ett stort behov att på ett praktiskt sätt kunna hjälpa dem att försörja sig.

Fler än 30 kvinnor har sedan dess fått utbildning och träning med stickmaskiner, virkning och vävning. Det ger dem en chans till en inkomst för att stötta sina familjer. I genomsnitt har de fyra barn var att försörja. Idag arbetar mellan 7 till 12 kvinnor permanent i vävstugan och kan genom det skicka sina barn till skolan. Varje kvinna har även fått möjlighet att köpa sin egen stickmaskin till hemmet för att kunna utöka sina inkomster ytterligare. 

Vävstugan stöder också till en del barnhemmet Arco Iris som ligger i samma byggnader. Detta arbete började 1999 och många barn har fått hjälp här. Utsatta barn med risk för att bli övergivna eller som är föräldralösa får mat, kläder, utbildning och psykosocialt stöd. Med kärlek och respekt vill vi ge dem verktyg att förbättra sina livsvillkor.

Om det är möjligt arbetar vi för att de ska kunna återvända till sina ursprungliga familjer med hjälp och stöd från oss och sociala myndigheter. Idag finns 14 barn och ungdomar mellan 1 till 17 år som vi hjälper på olika sätt på barnhemmet.

Dessutom finns ett stödprojekt för barn i bergen på landsbygden. Kontakt tas regelbundet med familjer för att understryka vikten av att även flickor får chans att gå till skolan och fortsätta till högre studier. Även sommarlovsskola och läger ordnas för barnen i två skolor för att hjälpa dem i deras utveckling.